Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Sản phẩm > Phần mềm Kế toán

1) VietSun

Xem chi tiết
Tên SP/DV:
Phần mềm kế toán cao cấp VietSun
Liên hệ:

Phòng giải pháp phần mềm

Số điện thoại:      04.35742187

Số fax:                04.35771453/ 04.35742622

Hotline:               0942.01.36.36/ 0989.01.36.36                  

Email:                 vcci.cskh@gmail.com

Địa chỉ:              Tầng 4 - Số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội


VPĐD phụ trách KV Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng

Số điện thoại:      05113.584.588 - 05113.584.589 

Số fax:                05113.584.587

Hotline:               0903.065.065

Email:                 danang@itb.com.vn

Địa chỉ:               Tầng 4 - Số 15 Quang Trung - Quận Hải Châu - Tp.Đà Nẵng

 

2) VietSun_ACP

Xem chi tiết
Tên SP/DV:
Phần mềm kế toán ban quản lý dự án VietSun ACP
Liên hệ:

Phòng giải pháp phần mềm

Số điện thoại:      04.35742187

Số fax:                04.35771453/ 04.35742622

Hotline:               0942.01.36.36/ 0989.01.36.36                  

Email:                 vcci.cskh@gmail.com

Địa chỉ:              Tầng 4 - Số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội


VPĐD phụ trách KV Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng

Số điện thoại:      05113.584.588 - 05113.584.589 

Số fax:                05113.584.587

Hotline:               0903.065.065

Email:                 danang@itb.com.vn

Địa chỉ:               Tầng 4 - Số 15 Quang Trung - Quận Hải Châu - Tp.Đà Nẵng

 

3) ACsoft TMDV

Xem chi tiết
Tên SP/DV:
ACsoft phiên bản Thương mại dịch vụ
Liên hệ:

Phòng giải pháp phần mềm

Số điện thoại:      04.35742187

Số fax:                04.35771453/ 04.35742622

Hotline:               0942.01.36.36/ 0989.01.36.36                  

Email:                 vcci.cskh@gmail.com

Địa chỉ:              Tầng 4 - Số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội


VPĐD phụ trách KV Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng

Số điện thoại:      05113.584.588 - 05113.584.589 

Số fax:                05113.584.587

Hotline:               0903.065.065

Email:                 danang@itb.com.vn

Địa chỉ:               Tầng 4 - Số 15 Quang Trung - Quận Hải Châu - Tp.Đà Nẵng

4) ACsoft SXCN

Xem chi tiết
Tên SP/DV:
ACsoft phiên bản Sản xuất công nghiệp
Liên hệ:

Phòng giải pháp phần mềm

Số điện thoại:      04.35742187

Số fax:                04.35771453/ 04.35742622

Hotline:               0942.01.36.36/ 0989.01.36.36                  

Email:                 vcci.cskh@gmail.com

Địa chỉ:              Tầng 4 - Số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội


VPĐD phụ trách KV Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng

Số điện thoại:      05113.584.588 - 05113.584.589 

Số fax:                05113.584.587

Hotline:               0903.065.065

Email:                 danang@itb.com.vn

Địa chỉ:               Tầng 4 - Số 15 Quang Trung - Quận Hải Châu - Tp.Đà Nẵng

 

5) ACsoft XDCB

Xem chi tiết
Tên SP/DV:
ACsoft phiên bản Xây dựng cơ bản
Liên hệ:

Phòng giải pháp phần mềm

Số điện thoại:      04.35742187

Số fax:                04.35771453/ 04.35742622

Hotline:               0942.01.36.36/ 0989.01.36.36                  

Email:                 vcci.cskh@gmail.com

Địa chỉ:              Tầng 4 - Số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội


VPĐD phụ trách KV Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng

Số điện thoại:      05113.584.588 - 05113.584.589 

Số fax:                05113.584.587

Hotline:               0903.065.065

Email:                 danang@itb.com.vn

Địa chỉ:               Tầng 4 - Số 15 Quang Trung - Quận Hải Châu - Tp.Đà Nẵng

 

6) ACsoft SME

Xem chi tiết
Tên SP/DV:
ACsoft phiên bản Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Liên hệ:

Phòng giải pháp phần mềm

Số điện thoại:      04.35742187

Số fax:                04.35771453/ 04.35742622

Hotline:               0942.01.36.36/ 0989.01.36.36                  

Email:                 vcci.cskh@gmail.com

Địa chỉ:              Tầng 4 - Số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội


VPĐD phụ trách KV Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng

Số điện thoại:      05113.584.588 - 05113.584.589 

Số fax:                05113.584.587

Hotline:               0903.065.065

Email:                 danang@itb.com.vn

Địa chỉ:               Tầng 4 - Số 15 Quang Trung - Quận Hải Châu - Tp.Đà Nẵng

 

7) ACsoft Home

Xem chi tiết
Tên SP/DV:
Phần mềm kế toán hộ kinh doanh
Liên hệ:

Phòng giải pháp phần mềm

Số điện thoại:      04.35742187

Số fax:                04.35771453/ 04.35742622

Hotline:               0942.01.36.36/ 0989.01.36.36                  

Email:                 vcci.cskh@gmail.com

Địa chỉ:              Tầng 4 - Số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội


VPĐD phụ trách KV Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng

Số điện thoại:      05113.584.588 - 05113.584.589 

Số fax:                05113.584.587

Hotline:               0903.065.065

Email:                 danang@itb.com.vn

Địa chỉ:               Tầng 4 - Số 15 Quang Trung - Quận Hải Châu - Tp.Đà Nẵng

 

8) ACPsoft

Xem chi tiết
Tên SP/DV:
Phần mềm kế toán chủ đầu tư
Liên hệ:

Phòng giải pháp phần mềm

Số điện thoại:      04.35742187

Số fax:                04.35771453/ 04.35742622

Hotline:               0942.01.36.36/ 0989.01.36.36                  

Email:                 vcci.cskh@gmail.com

Địa chỉ:              Tầng 4 - Số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội


VPĐD phụ trách KV Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng

Số điện thoại:      05113.584.588 - 05113.584.589 

Số fax:                05113.584.587

Hotline:               0903.065.065

Email:                 danang@itb.com.vn

Địa chỉ:               Tầng 4 - Số 15 Quang Trung - Quận Hải Châu - Tp.Đà Nẵng

 


 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2017, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam