Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
Institute of Information Technology for Business (VCCI-ITB)

Đăng nhập

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm
 
 

Sản phẩm > Phần mềm Kế toán

1) ACsoft Home     (Xem chi tiết)
Tên sản phẩm/dịch vụ:
Phần mềm kế toán hộ kinh doanh
Thông tin liên hệ:
Kinh doanh phần mềm kế toán Hà Nội:


Ms. Lương Thị Lan Hương
(M: 0915.004.053, E: luonglamhuong@gmail.com; luonglamhuong@yahoo.com)

Ms. Nguyễn Thị Thu Phương
(M: 091.535.4077, E: ntphuongvcci@gmail.com)

Ms. Đặng Thị Thu Phương
(M: 0972.699.058, E: dtphuongvcci@gmail.com; thuphuongvcci@yahoo.com)

Kinh doanh phần mềm kế toán Đà Nẵng:


Mr. Hồ Tấn Quy
(M: Mobi: 0903.065.065 - Tele: 05113.584.588, E: tanquy@itb.com.vn ; tanquydana@gmail.com ; YM: tanquydana)

Mr. Hoàng Ngọc Thanh
(M: Mobi: 0935.584.588 - Tele: 05113.584.588, E: hoangthanh@itb.com.vn - YM: ngocthanh308)

Mr. Đặng Văn Lực
(M: Mobi: 0975.040.834 - Tele: 05113.584.588, E: vanluc@itb.com.vn - vanlucitb@gmail.com - YM: langtumuadong_182000)

Mr. Nguyễn Đình Phước
(M: Mobi: 0905.393.117 - Tel: 05113.584.588, E: dinhphuocitb@gmail.com - YM: dinhphuocitb)

Đối tác kinh doanh phần mềm MEET:


Ms. Nguyễn Thị Diệu Hiền
(M: 0903 606 333, E: dieuhienvcci@gmail.com)

2) ACsoft SME     (Xem chi tiết)
Tên sản phẩm/dịch vụ:
ACsoft phiên bản Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thông tin liên hệ:
Kinh doanh phần mềm kế toán Hà Nội:


Ms. Lương Thị Lan Hương
(M: 0915.004.053, E: luonglamhuong@gmail.com; luonglamhuong@yahoo.com)

Ms. Nguyễn Thị Thu Phương
(M: 091.535.4077, E: ntphuongvcci@gmail.com)

Ms. Đặng Thị Thu Phương
(M: 0972.699.058, E: dtphuongvcci@gmail.com; thuphuongvcci@yahoo.com)

Kinh doanh phần mềm kế toán Đà Nẵng:


Mr. Hồ Tấn Quy
(M: Mobi: 0903.065.065 - Tele: 05113.584.588, E: tanquy@itb.com.vn ; tanquydana@gmail.com ; YM: tanquydana)

Mr. Hoàng Ngọc Thanh
(M: Mobi: 0935.584.588 - Tele: 05113.584.588, E: hoangthanh@itb.com.vn - YM: ngocthanh308)

Mr. Đặng Văn Lực
(M: Mobi: 0975.040.834 - Tele: 05113.584.588, E: vanluc@itb.com.vn - vanlucitb@gmail.com - YM: langtumuadong_182000)

Mr. Nguyễn Đình Phước
(M: Mobi: 0905.393.117 - Tel: 05113.584.588, E: dinhphuocitb@gmail.com - YM: dinhphuocitb)

Đối tác kinh doanh phần mềm MEET:


Ms. Nguyễn Thị Diệu Hiền
(M: 0903 606 333, E: dieuhienvcci@gmail.com)

3) ACsoft TMDV     (Xem chi tiết)
Tên sản phẩm/dịch vụ:
ACsoft phiên bản Thương mại dịch vụ
Thông tin liên hệ:
Kinh doanh phần mềm kế toán Hà Nội:


Ms. Lương Thị Lan Hương
(M: 0915.004.053, E: luonglamhuong@gmail.com; luonglamhuong@yahoo.com)

Ms. Nguyễn Thị Thu Phương
(M: 091.535.4077, E: ntphuongvcci@gmail.com)

Ms. Đặng Thị Thu Phương
(M: 0972.699.058, E: dtphuongvcci@gmail.com; thuphuongvcci@yahoo.com)

Kinh doanh phần mềm kế toán Đà Nẵng:


Mr. Hồ Tấn Quy
(M: Mobi: 0903.065.065 - Tele: 05113.584.588, E: tanquy@itb.com.vn ; tanquydana@gmail.com ; YM: tanquydana)

Mr. Hoàng Ngọc Thanh
(M: Mobi: 0935.584.588 - Tele: 05113.584.588, E: hoangthanh@itb.com.vn - YM: ngocthanh308)

Mr. Đặng Văn Lực
(M: Mobi: 0975.040.834 - Tele: 05113.584.588, E: vanluc@itb.com.vn - vanlucitb@gmail.com - YM: langtumuadong_182000)

Mr. Nguyễn Đình Phước
(M: Mobi: 0905.393.117 - Tel: 05113.584.588, E: dinhphuocitb@gmail.com - YM: dinhphuocitb)

Đối tác kinh doanh phần mềm MEET:


Ms. Nguyễn Thị Diệu Hiền
(M: 0903 606 333, E: dieuhienvcci@gmail.com)

4) ACsoft SXCN     (Xem chi tiết)
Tên sản phẩm/dịch vụ:
ACsoft phiên bản Sản xuất công nghiệp
Thông tin liên hệ:
Kinh doanh phần mềm kế toán Hà Nội:


Ms. Lương Thị Lan Hương
(M: 0915.004.053, E: luonglamhuong@gmail.com; luonglamhuong@yahoo.com)

Ms. Nguyễn Thị Thu Phương
(M: 091.535.4077, E: ntphuongvcci@gmail.com)

Ms. Đặng Thị Thu Phương
(M: 0972.699.058, E: dtphuongvcci@gmail.com; thuphuongvcci@yahoo.com)

Kinh doanh phần mềm kế toán Đà Nẵng:


Mr. Hồ Tấn Quy
(M: Mobi: 0903.065.065 - Tele: 05113.584.588, E: tanquy@itb.com.vn ; tanquydana@gmail.com ; YM: tanquydana)

Mr. Hoàng Ngọc Thanh
(M: Mobi: 0935.584.588 - Tele: 05113.584.588, E: hoangthanh@itb.com.vn - YM: ngocthanh308)

Mr. Đặng Văn Lực
(M: Mobi: 0975.040.834 - Tele: 05113.584.588, E: vanluc@itb.com.vn - vanlucitb@gmail.com - YM: langtumuadong_182000)

Mr. Nguyễn Đình Phước
(M: Mobi: 0905.393.117 - Tel: 05113.584.588, E: dinhphuocitb@gmail.com - YM: dinhphuocitb)

Đối tác kinh doanh phần mềm MEET:


Ms. Nguyễn Thị Diệu Hiền
(M: 0903 606 333, E: dieuhienvcci@gmail.com)

5) ACsoft XDCB     (Xem chi tiết)
Tên sản phẩm/dịch vụ:
ACsoft phiên bản Xây dựng cơ bản
Thông tin liên hệ:
Kinh doanh phần mềm kế toán Hà Nội:


Ms. Lương Thị Lan Hương
(M: 0915.004.053, E: luonglamhuong@gmail.com; luonglamhuong@yahoo.com)

Ms. Nguyễn Thị Thu Phương
(M: 091.535.4077, E: ntphuongvcci@gmail.com)

Ms. Đặng Thị Thu Phương
(M: 0972.699.058, E: dtphuongvcci@gmail.com; thuphuongvcci@yahoo.com)

Kinh doanh phần mềm kế toán Đà Nẵng:


Mr. Hồ Tấn Quy
(M: Mobi: 0903.065.065 - Tele: 05113.584.588, E: tanquy@itb.com.vn ; tanquydana@gmail.com ; YM: tanquydana)

Mr. Hoàng Ngọc Thanh
(M: Mobi: 0935.584.588 - Tele: 05113.584.588, E: hoangthanh@itb.com.vn - YM: ngocthanh308)

Mr. Đặng Văn Lực
(M: Mobi: 0975.040.834 - Tele: 05113.584.588, E: vanluc@itb.com.vn - vanlucitb@gmail.com - YM: langtumuadong_182000)

Mr. Nguyễn Đình Phước
(M: Mobi: 0905.393.117 - Tel: 05113.584.588, E: dinhphuocitb@gmail.com - YM: dinhphuocitb)

Đối tác kinh doanh phần mềm MEET:


Ms. Nguyễn Thị Diệu Hiền
(M: 0903 606 333, E: dieuhienvcci@gmail.com)

6) VietSun     (Xem chi tiết)
Tên sản phẩm/dịch vụ:
Phần mềm kế toán cao cấp VietSun
Thông tin liên hệ:
Kinh doanh phần mềm kế toán Hà Nội:


Ms. Lương Thị Lan Hương
(M: 0915.004.053, E: luonglamhuong@gmail.com; luonglamhuong@yahoo.com)

Ms. Nguyễn Thị Thu Phương
(M: 091.535.4077, E: ntphuongvcci@gmail.com)

Ms. Đặng Thị Thu Phương
(M: 0972.699.058, E: dtphuongvcci@gmail.com; thuphuongvcci@yahoo.com)

Kinh doanh phần mềm kế toán Đà Nẵng:


Mr. Hồ Tấn Quy
(M: Mobi: 0903.065.065 - Tele: 05113.584.588, E: tanquy@itb.com.vn ; tanquydana@gmail.com ; YM: tanquydana)

Mr. Hoàng Ngọc Thanh
(M: Mobi: 0935.584.588 - Tele: 05113.584.588, E: hoangthanh@itb.com.vn - YM: ngocthanh308)

Mr. Đặng Văn Lực
(M: Mobi: 0975.040.834 - Tele: 05113.584.588, E: vanluc@itb.com.vn - vanlucitb@gmail.com - YM: langtumuadong_182000)

Mr. Nguyễn Đình Phước
(M: Mobi: 0905.393.117 - Tel: 05113.584.588, E: dinhphuocitb@gmail.com - YM: dinhphuocitb)

Đối tác kinh doanh phần mềm MEET:


Ms. Nguyễn Thị Diệu Hiền
(M: 0903 606 333, E: dieuhienvcci@gmail.com)

7) VietSun_ACP     (Xem chi tiết)
Tên sản phẩm/dịch vụ:
Phần mềm kế toán ban quản lý dự án VietSun ACP
Thông tin liên hệ:
Kinh doanh phần mềm kế toán Hà Nội:


Ms. Lương Thị Lan Hương
(M: 0915.004.053, E: luonglamhuong@gmail.com; luonglamhuong@yahoo.com)

Ms. Nguyễn Thị Thu Phương
(M: 091.535.4077, E: ntphuongvcci@gmail.com)

Ms. Đặng Thị Thu Phương
(M: 0972.699.058, E: dtphuongvcci@gmail.com; thuphuongvcci@yahoo.com)

Kinh doanh phần mềm kế toán Đà Nẵng:


Mr. Hồ Tấn Quy
(M: Mobi: 0903.065.065 - Tele: 05113.584.588, E: tanquy@itb.com.vn ; tanquydana@gmail.com ; YM: tanquydana)

Mr. Hoàng Ngọc Thanh
(M: Mobi: 0935.584.588 - Tele: 05113.584.588, E: hoangthanh@itb.com.vn - YM: ngocthanh308)

Mr. Đặng Văn Lực
(M: Mobi: 0975.040.834 - Tele: 05113.584.588, E: vanluc@itb.com.vn - vanlucitb@gmail.com - YM: langtumuadong_182000)

Mr. Nguyễn Đình Phước
(M: Mobi: 0905.393.117 - Tel: 05113.584.588, E: dinhphuocitb@gmail.com - YM: dinhphuocitb)

Đối tác kinh doanh phần mềm MEET:


Ms. Nguyễn Thị Diệu Hiền
(M: 0903 606 333, E: dieuhienvcci@gmail.com)

8) VietSun HTX     (Xem chi tiết)
Tên sản phẩm/dịch vụ:
Phần mềm kế toán hợp tác xã
Thông tin liên hệ:
Kinh doanh phần mềm kế toán Hà Nội:


Ms. Lương Thị Lan Hương
(M: 0915.004.053, E: luonglamhuong@gmail.com; luonglamhuong@yahoo.com)

Ms. Nguyễn Thị Thu Phương
(M: 091.535.4077, E: ntphuongvcci@gmail.com)

Ms. Đặng Thị Thu Phương
(M: 0972.699.058, E: dtphuongvcci@gmail.com; thuphuongvcci@yahoo.com)

Kinh doanh phần mềm kế toán Đà Nẵng:


Mr. Hồ Tấn Quy
(M: Mobi: 0903.065.065 - Tele: 05113.584.588, E: tanquy@itb.com.vn ; tanquydana@gmail.com ; YM: tanquydana)

Mr. Hoàng Ngọc Thanh
(M: Mobi: 0935.584.588 - Tele: 05113.584.588, E: hoangthanh@itb.com.vn - YM: ngocthanh308)

Mr. Đặng Văn Lực
(M: Mobi: 0975.040.834 - Tele: 05113.584.588, E: vanluc@itb.com.vn - vanlucitb@gmail.com - YM: langtumuadong_182000)

Mr. Nguyễn Đình Phước
(M: Mobi: 0905.393.117 - Tel: 05113.584.588, E: dinhphuocitb@gmail.com - YM: dinhphuocitb)

Đối tác kinh doanh phần mềm MEET:


Ms. Nguyễn Thị Diệu Hiền
(M: 0903 606 333, E: dieuhienvcci@gmail.com)

9) ACPsoft     (Xem chi tiết)
Tên sản phẩm/dịch vụ:
Phần mềm kế toán chủ đầu tư
Thông tin liên hệ:
Kinh doanh phần mềm kế toán Hà Nội:


Ms. Lương Thị Lan Hương
(M: 0915.004.053, E: luonglamhuong@gmail.com; luonglamhuong@yahoo.com)

Ms. Nguyễn Thị Thu Phương
(M: 091.535.4077, E: ntphuongvcci@gmail.com)

Ms. Đặng Thị Thu Phương
(M: 0972.699.058, E: dtphuongvcci@gmail.com; thuphuongvcci@yahoo.com)

Kinh doanh phần mềm kế toán Đà Nẵng:


Mr. Hồ Tấn Quy
(M: Mobi: 0903.065.065 - Tele: 05113.584.588, E: tanquy@itb.com.vn ; tanquydana@gmail.com ; YM: tanquydana)

Mr. Hoàng Ngọc Thanh
(M: Mobi: 0935.584.588 - Tele: 05113.584.588, E: hoangthanh@itb.com.vn - YM: ngocthanh308)

Mr. Đặng Văn Lực
(M: Mobi: 0975.040.834 - Tele: 05113.584.588, E: vanluc@itb.com.vn - vanlucitb@gmail.com - YM: langtumuadong_182000)

Mr. Nguyễn Đình Phước
(M: Mobi: 0905.393.117 - Tel: 05113.584.588, E: dinhphuocitb@gmail.com - YM: dinhphuocitb)

Đối tác kinh doanh phần mềm MEET:


Ms. Nguyễn Thị Diệu Hiền
(M: 0903 606 333, E: dieuhienvcci@gmail.com)

 
 

Đăng ký tham dự


Danh sách tham dự : 
 
(*) Họ tên người liên hệ : 
 
Giới tính :   
(*) Điện thoại di động : 
 
(*) Email : 
 

(*) Mã xác nhận : 
 

 1. Trang chủ
 2. Tổ chức - Nhân sự
 3. Lịch công tác
 4. Tin hoạt động
 5. Sản phẩm
 6. Ấn phẩm

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2017, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam